Pressupostos i pla d'activitats
Pla d'Activitats Exercici 2016       Pressupostos Exercici 2016
(Veure click enllaç Memòria FPDM 2016)


   
Pla d'Activitats Exercici 2015         Pressupostos Exercici 2015
(Veure click enllaç Memòria FPDM 2015)


    
Pla d'Activitats Exercici 2014         Pressupostos Exercici 2014
(Veure click enllaç Memòria FPDM 2014)


    
Pla d'Activitats Exercici 2013         Pressupostos Exercici 2013
(Veure click enllaç Memòria FPDM 2013)


    
Pla d'Activitats Exercici 2012         Pressupostos Exercici 2012
(Veure click enllaç Memòria FPDM 2012)


    
Pla d'Activitats Exercici 2011         Pressupostos Exercici 2011
(Veure click enllaç Memòria FPDM 2011)


    
Pla d'Activitats Exercici 2010         Pressupostos Exercici 2010
(Veure click enllaç Memòria FPDM 2010)