Foto denúncia


Aquest és un espai perquè hi pengeu fotos, ja siguin de denúncia, ja siguin de bones pràctiques, relacionades amb el món de la discapacitat. Segons de quin dels dos tipus siguin, els posarem un + o un -.

Ens podeu fer arribar les fotos al mail: pepe.fundacio@gmail.com indicant el vostre nom, llinatges, lloc i dia on s'ha fet la fotografia i, si voleu, un petit comentari. Nosaltres els posarem l'indicatiu + o - i les publicarem.

Animeu-vos a participar!  

Lloc: Sa Platja Gran (Ciutadella)
Data: juny de 2010

Sa Platja Gran s'ha renovat totalment aquest estiu per tal de millorar-ne l'accessibilitat i eliminar barreres arquitectòniques.