Memòries


Cada any, la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca elabora una memòria pedagògica i una memòria econòmica, tot amb l'objectiu de la màxima transparència i informació.En paraules del propi president de la Fundació, si el 2008 va ser l'any de l'arrencada de la Fundació, en què se'n van posar els fonaments, el 2009 ha estat l'any de la consolidació fins al any 2013. La Fundació ja gestiona dos centres ocupacionals, 4 centres de dia, 9 pisos tutelats, 2 centres especials d'ocupació i un taller ocupacional.


                       
Memòria econòmica 2015                        Memòria pedagògica 2015
(Veure click enllaç Memòria FPDM 2015)                      
Memòria econòmica 2014                      Memòria pedagògica 2014
(Veure click enllaç Memòria FPDM 2014)


                      
Memòria econòmica 2013                      Memòria pedagògica 2013
(Veure click enllaç Memòria FPDM 2013)


                      
Memòria econòmica 2012                      Memòria pedagògica 2012
(Veure click enllaç Memòria FPDM 2012)


                     
Memoria economica 2011                       Memòria d'Activitat 2011
(Veure click ellaç Memòria FPDM 2011)


                       
Memòria econòmica 2010                       Memòria pedagògica 2010
(Veure click enllaç Memòria FPDM 2010)                          
Memòria econòmica 2009               Memòria pedagògica 2009