La Fundació


El naixement de la Fundació no és més que la prolongació lògica d’un mapa de serveis socials fragmentat i una aposta ferma i compromesa per un futur amb més i millors serveis per a les persones amb discapacitat a Menorca. En els seus estatuts la Fundació es proposa com a objecte principal “la promoció i la defensa de les condicions bàsiques per l’autonomia de les persones amb discapacitat de l’illa de Menorca per tal d’assolir la seva integració social, laboral i familiar”. 

Veure estatuts Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca en pdf. (fer click)