Organització

Els òrgans de govern i de gestió s’estructuren a partir dels següents organigrames previstos als seus estatuts:

ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ

Són aquests:

  a) El Patronat, que és l’òrgan superior de govern i representació.

  b) La Junta Executiva, que és l’òrgan de govern delegat del Patronat.

  c) Consell de Gestió, que és l’òrgan polític de gestió consultiu de la gerència.

  d) La Gerència i la Direcció Tècnica, que són els òrgans de direcció, amb funcions de gestió i coordinació general tècnica, respectivament.Membres del Patronat

 
  • President: Sra. Maite Salord Ripoll (CIMe)
 
  • Vicepresidenta primera: Sra. Maria Cabrisas Pons (Cime)

  • Vicepreident segon: Sr. José Manuel Pons Sintes (CPDM)

  • Secretàri: Sr. Francisco Javier Blay Oliver (AIPSD)
 
  • Vocals
          
         Sra. Joana Febrer Rotger (Aj. Ferreries)
         Sra. Catalina Gomila Pons (AFEM)
         Sr. Andrés Cardona Bosch (ASSORME)
         Sr. Vicente Rovellada Fortuny (FRATER)
         Sr. Bruno Calafat Calafat (PARKINSONME)
         Sra. Cristina Gómez Estéves (Cime)
         Sra. Núria Adrián Serra (Lliga Reumatològica)
         Sr. Carolina Cerdà Pons (Aj. Ciutadella)
         Sr. Cristóbal Marqués Pallicer (Aj. Alaior)
         Sr. Javier Mateo Periáñez Párraga (Aj. Mercadal)
         Sr. Teresa Borrás Atienza (Aj. Sant Lluis)
         Sr. Gabriel Pons Moles (Cime)
         Sra. Matilde Mamajón López (Aj. Castell)
         Sra. Joan Benejam Pelegrí (F. Convivència)
         Sra. Raúl Ávila Gil (TEA)
         Sr. Francisco Tudurí Roselló (S'OLIVERA)
         Sr. Bàrbara Torrent Bagur (Cime)
         Sra. Maria del Mar Ameller Sales (Aj.Migjorn)
         Sra. Laia Obrador Pons (Aj. Maó)
         Sr. Javier Mayor García (CLUB VIDALBA)
         Sr. Manuel Solà Petrus (ASINPROS)
         Sra. Isabel Garriga Pons (AEMIM)
         Sra. Mercè Seguí Orfila (ABIB)


 
Organigrama funcional. Els òrgans de direcció. La Gerència
La gerència és un òrgan de direcció de la Fundació, encarregat de la gestió ordinària dels recursos i de dirigir l’estructura executiva de l’organització. Son competències de la gerència, la gestió econòmica i financera, la gestió tècnica – administrativa, la gestió de recursos humans, així com la gestió d’imatge corporativa i comunicació.
(punxa veure clik PDF, Organigrama funcional. La Gerència)

Organigrama funcional - La Direcció Tècnica
La Direcció Tècnica és un òrgan de direcció de la Fundació encarregat de la coordinació general tècnica dels serveis assistencials, rehabilitadors i d’inserció que presta l’entitat. Són competències de la Direcció la gestió dels diferents serveis d’atenció al col·lectiu de persones amb discapacitat i les seves famílies.
(punxa veure clik PDF, Organigrama funcional. La Direcció Tècnica)