Una mica d'història


L’assistència a les persones amb discapacitat neix a l’illa de Menorca, com en tants d’altres indrets, de la mà de la societat civil, organitzada en diverses associacions que reivindiquen i planifiquen els primers programes assistencials per atendre les necessitats de les persones amb discapacitat. Gent amb iniciativa, compromesa i involucrada en la defensa d’una millor qualitat de vida per a aquest col•lectiu, que també reivindica la implicació de les administracions públiques i que es tradueix, inicialment, en col•laboracions puntuals entre associacions i organismes públics per afrontar una realitat social de la qual cada vegada es té més sensibilitat. Per tant, històricament, Menorca compta amb un teixit associatiu que, en col•laboració amb les administracions, desenvolupa serveis socials especialitzats per potenciar la integració social i laboral de les persones amb discapacitat.

A partir d’aquest trencaclosques de serveis fragmentats, i que moltes vegades es superposen, es detecta la necessitat de treballar plegats associacions i administració pública d’una forma organitzada, per tal de donar serveis més homogenis, més eficients i per optimitzar recursos. Aquesta idea inicial es concreta, amb els temps, amb el naixement de la Fundació per a persones amb discapacitat Illa de Menorca, un nou ens púbic, fruit de l’acord i el consens, que té com a objectiu principal vetllar per la promoció i la defensa de les condicions bàsiques per a l’autonomia de les persones amb discapacitat per tal d’assolir la seva integració social, laboral i familiar.